Vốn vay giúp nhóm người yếu thế vươn lên trong cuộc sống

Vốn vay giúp nhóm người yếu thế vươn lên trong cuộc sống

03/09/2022 07:36

(Chinhphu.vn) - Nhiều cá nhân, hộ gia đình được vay vốn vươn lên trong cuộc sống đã trở thành những tấm gương, là mục tiêu, động lực để những người yếu thế khác phấn đấu noi theo. Nhiều người cũng trở thành những tình nguyện viên trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS tại địa phương.

Top