Sẽ đưa nội dung phòng, chống mại dâm vào chương trình chính khóa

Sẽ đưa nội dung phòng, chống mại dâm vào chương trình chính khóa

24/03/2022 12:03

(Chinhphu.vn) - Đây là một trong những nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 ban hành kèm Quyết định 768/QĐ-BGDĐT ngày 21/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Top