Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Số đối tượng mại dâm được giáo dục, chữa trị chia theo tỉnh/thành phố từ năm 2000 đến năm 2007

Số ký hiệu
Ngày ban hành 01/07/2008
Người ký
Trích yếu Số đối tượng mại dâm được giáo dục, chữa trị chia theo tỉnh/thành phố từ năm 2000 đến năm 2007
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phân loại Thống kê
Tệp tin đính kèm sodoituongmaidamduochuatri2000den2007.xls
Các văn bản khác
Top