Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Tình hình quản lý, chữa trị người bán dâm năm 2009

Số ký hiệu
Ngày ban hành 15/02/2010
Người ký
Trích yếu Tình hình quản lý, chữa trị người bán dâm năm 2009
Cơ quan ban hành Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Phân loại Thống kê
Tệp tin đính kèm tinh_hinh_quan_ly_chua_tri_nguoi_ban_dam09.xls
Các văn bản khác
Top