Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Tổng kết, đánh giá 05 năm (2006-2010) thực hiện Quyết định 52/2006/QĐ-TTg ngày 8/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 – 2010” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số ký hiệu 125/BC-UBND
Ngày ban hành 08/09/2010
Người ký Lê Xuân Thân
Trích yếu Tổng kết, đánh giá 05 năm (2006-2010) thực hiện Quyết định 52/2006/QĐ-TTg ngày 8/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 – 2010” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Khánh Hòa
Phân loại Kế hoạch
Tệp tin đính kèm 125_BC_UBND.doc
Các văn bản khác
Top