Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Nghiên cứu về tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc, Điều trị và Hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV trong cộng đồng người dân tộc thiểu số tại Điện Biên, Kon Tum và An Giang

Số ký hiệu
Ngày ban hành 01/11/2011
Người ký
Trích yếu Nghiên cứu về tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc, Điều trị và Hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV trong cộng đồng người dân tộc thiểu số tại Điện Biên, Kon Tum và An Giang
Cơ quan ban hành Bộ Y tế - UNICEF Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp tin đính kèm Revised_report_HIV_unicef_vietnamese_May_24_2011_final[1].pdf
Các văn bản khác
Top