Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ điều trị và chăm sóc trẻ vị thành niên nhiễm HIV

Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ điều trị và chăm sóc trẻ vị thành niên nhiễm HIV

13/07/2022 12:47

(Chinhphu.vn) - Mô hình cung cấp dịch vụ toàn diện trong điều trị và chăm sóc trẻ vị thành niên nhiễm HIV nhằm bảo đảm các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý, điều trị và chăm sóc tốt cho trẻ vị thành niên nhiễm HIV, để Việt Nam sớm đạt được mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030.

Top