Nguyên tắc hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng chống HIV/AIDS

Nguyên tắc hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng chống HIV/AIDS

29/04/2023 12:09

(Chinhphu.vn) - Xin cho hỏi, tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV hoạt động theo nguyên tắc nào và cần phải đáp ứng điều kiện về nhân sự như thế nào?

Top