Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cai nghiện trong tình hình mới

Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cai nghiện trong tình hình mới

30/04/2022 08:27

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 01/01/2022, Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai (Nghị định 116) chính thức có hiệu lực. Để đáp ứng yêu cầu về công tác cai nghiện ma túy phù hợp theo quy định mới, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Top