Học sinh nhiễm HIV/AIDS được bảo đảm quyền học tập

Học sinh nhiễm HIV/AIDS được bảo đảm quyền học tập

31/03/2022 09:04

(Chinhphu.vn) - Các cơ sở giáo dục được không kỳ thị và phân biệt đối xử với học sinh, học viên nhiễm HIV, bảo đảm quyền được học tập, làm việc, sống hòa nhập cộng đồng của người bị nhiễm HIV.

Top