Khám sàng lọc bệnh lao và HIV cho gần 1.000 can phạm, phạm nhân

Khám sàng lọc bệnh lao và HIV cho gần 1.000 can phạm, phạm nhân

22/09/2022 15:49

(Chinhphu.vn) - Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 hiện nay, nhiều tỉnh/thành đang đẩy mạnh việc khám sàng lọc bệnh lao, HIV nhằm bảo đảm tốt chế độ chăm sóc y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh cho các can phạm, phạm nhân.

Top