Việt Nam ký cam kết thông qua việc ký Lời kêu gọi Hành động đa quốc gia K=K

Việt Nam ký cam kết thông qua việc ký Lời kêu gọi Hành động đa quốc gia K=K

24/07/2023 17:54

(Chinhphu.vn) - Trong khuôn khổ Hội nghị khoa học quốc tế về HIV/AIDS lần thứ 12 (IAS) tại Brisbane, Úc, Việt Nam đã ký kết thông qua Lời kêu gọi hành động về K=K (Không phát hiện = Không lây truyền).

Top