Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Danh sách văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
71/2020/QH14 16/11/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

67/2020/QH14 13/11/2020


Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

1246/QĐ-TTg 14/08/2020 Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
385/BC-STTTT 13/08/2020 Báo cáo tuyên truyền thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020
187/BC-UBND 20/07/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
1038/BC-SLĐTBXH 02/07/2020 Báo cáo công tác tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
2420/VPCP-KGVX 28/03/2020 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2020 của UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
45/BC-BYT 15/01/2020 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
02/2020/QĐ-TTg 10/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.
3365 /SKHĐT-VP 05/11/2019 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019
4133/BC-SYT 01/11/2019 Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực y tế năm 2019
156/BC-UBND 02/07/2019 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Cần Thơ
130/BC-STTTT 18/06/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng chống, quản lý cai nghiện ma túy, mại dâm (giai đoạn 2017 đến tháng 5 năm 2019)
277/BC-UBND 09/05/2019 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện một số chế độ hỗ trợ cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện.
29/BC-BCĐ 08/04/2019 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
50/PCAIDSMTMD 21/03/2019 Chương trình công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019
2045/VPCP-KGVX 15/03/2019 V/v bổ sung phòng, chống Lao vào UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
786/QĐ-BYT 01/03/2019 Ban hành Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine.
1875/QĐ-LĐTBXH 28/12/2018 Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
1846/QĐ-TTg 27/12/2018 Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Top