Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Danh sách văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6974/BYT-AIDS 05/12/2017 Tăng cường điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone
1229/BC-BYT 04/12/2017 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và nhiệm vụ trong tâm năm 2018 của Bộ Y tế
5418/QĐ-BYT 01/12/2017 Ban hành Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS
4783/BYT-AIDS 23/08/2017 Đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS
8086/VPCP-KGVX 02/08/2017 V/v thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia
3480/QĐ-BYT 01/08/2017 Ban hành Kế hoạch thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV giai đoạn 2017-2020
1125/QĐ-TTg 31/07/2017 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020
3413/QĐ-BYT 27/07/2017 Quyết định về việc sửa đổi nội dung tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV trong "Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS" ban hành kèm quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế
73/2017/TT-BTC 17/07/2017 Quy định về quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
25/CT-TTg 05/06/2017 Về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
693/TTg-KGVX 19/05/2017 V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy
1636/LĐTBXH-PCTNXH 28/04/2017 Xây dựng dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội
576/QĐ-TTg 27/04/2017 Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
565/QĐ-TTg 25/04/2017 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020
424/QĐ-TTg 07/04/2017 Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
2518/VPCP-V.I 18/03/2017 V/v ngăn chặn, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2443/VPCP-KGVX 16/03/2017 Chương trình công tác năm 2017 của UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1024/QĐ-BYT 07/03/2017 Hướng dẫn quyết toán thuốc do Dự án phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật
191/QĐ-TTg 13/02/2017 Chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam" do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại
1096/VPCP-V.I 09/02/2017 V/v phát hiện, bắt giữ thành công vụ vận chuyển 45 kg ma túy và 30 bánh heroin tại tỉnh Nam Định
Top