Mô hình hợp đồng xã hội: Hướng đến bảo đảm tài chính trong phòng chống HIV

Mô hình hợp đồng xã hội: Hướng đến bảo đảm tài chính trong phòng chống HIV

20/12/2022 14:47

(Chinhphu.vn) - Để bảo đảm tài chính trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, thời gian qua, ngành Y tế đã rất nỗ lực trong việc thí điểm hợp đồng xã hội và đã mang lại nhiều kết quả, tạo thuận lợi và cơ hội cho bệnh nhân và những người nguy cơ cao lây nhiễm HIV được tiếp cận đa dạng các dịch vụ.

Chắp cánh cho các ‘sáng kiến cộng đồng’ vì một Việt Nam phòng chống HIV bền vững

Chắp cánh cho các ‘sáng kiến cộng đồng’ vì một Việt Nam phòng chống HIV bền vững

03/10/2022 12:40

(Chinhphu.vn) - Những sáng kiến cộng đồng với nhiều ý tưởng đổi mới, sáng tạo đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

Hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ - CAB trong phòng chống HIV

Hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ - CAB trong phòng chống HIV

09/09/2022 16:08

(Chinhphu.vn) - Để tăng cường ‘tiếng nói’ và sự tham gia của cộng đồng, nhóm Hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ (CAB) là cầu nối chính thức giữa cộng đồng đích và hệ thống y tế trong phòng chống HIV.

Tiếp tục đóng góp vào công tác phòng, chống HIV/AIDS

Tiếp tục đóng góp vào công tác phòng, chống HIV/AIDS

29/03/2022 18:37

(Chinhphu.vn) - Trong nhiệm kỳ tới, Hội Phòng, chống HIV/AIDS sẽ tiếp tục củng cố tổ chức; đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, đồng thời cung cấp các dịch vụ y tế, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển nguồn lực cho người nhiễm HIV/AIDS…

Top