Chế độ bảo hiểm xã hội cho người bệnh lao

Chế độ bảo hiểm xã hội cho người bệnh lao

29/07/2022 09:37

(Chinhphu.vn) - Xin cho tôi hỏi bị bệnh lao phổi nặng có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần không? Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào?

Bệnh lao là gì? Ai có nguy cơ mắc bệnh lao?

Bệnh lao là gì? Ai có nguy cơ mắc bệnh lao?

05/02/2022 19:28

(Chinhphu.vn) - Bố tôi vừa nhận được kết quả khám của bác sĩ là ông bị mắc bệnh lao. Vậy cho tôi hỏi bệnh lao là bệnh gì và ai có nguy cơ mắc bệnh lao?

Top