Hà Nội: Lập hồ sơ đưa hơn 1,4 nghìn người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Hà Nội: Lập hồ sơ đưa hơn 1,4 nghìn người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

03/01/2024 13:38

(Chinhphu.vn) - Các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao về công tác cai nghiện của Hà Nội đã hoàn thành theo đúng tiến độ, 30/30 địa phương đạt và vượt 100% chỉ tiêu cai nghiện ma túy bắt buộc trở lên, 9 địa phương vận động được từ 45 người trở lên đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập của Thành phố; có 11/30 quận, huyện thực hiện việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng.

Tính toán phương án học tập phù hợp cho trẻ em nghiện đi cai nghiện

Tính toán phương án học tập phù hợp cho trẻ em nghiện đi cai nghiện

31/03/2022 08:40

(Chinhphu.vn) - Bảo đảm quyền học văn hóa cho người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trong thời hạn cai nghiện bắt buộc là quy định hết sức nhân văn, là sự quan tâm của Nhà nước, xã hội. Tuy nhiên việc tổ chức thực hiện rất khó khăn, đòi hỏi các ngành phải căn cứ trên tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở cai nghiện để đưa ra phương án cụ thể, bảo đảm tính khả thi.

Hiểu đúng về giảm thời hạn cai nghiện bắt buộc

Hiểu đúng về giảm thời hạn cai nghiện bắt buộc

28/03/2022 16:36

(Chinhphu.vn) - Thời hạn cai nghiện bắt buộc được miễn giảm của Nghị định 116/2021/NĐ-CP là ít hơn so với thời hạn được miễn giảm của Nghị định 221/2013/NĐ-CP và quy định miễn giảm cũng khác. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, việc quy định như trên không gây bất lợi cho học viên cai nghiện.

Top