Từ khóa
Năm BH
Loại VB

Danh sách văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
175/BC-UBND 18/08/2015 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
70/BC-UBND 23/07/2015 Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
242/BC-UBND 21/07/2015 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiên Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
928/BC-SLĐTBXH 31/05/2012 Báo cáo lao động, thương binh và xã hội Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
63/BC-SLĐTBXH 23/03/2012 Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm quý I năm 2012 của tỉnh Đồng Tháp
306/BC/TWĐTN 31/12/2011 Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2011 và định hướng công tác năm 2012 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
86/BC-PCTNXH 28/10/2011 Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011
49/BC-BLĐTBXH 15/07/2011 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện phục hồi 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011
125/BC-UBND 08/09/2010 Tổng kết, đánh giá 05 năm (2006-2010) thực hiện Quyết định 52/2006/QĐ-TTg ngày 8/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 – 2010” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/02/2010 Tình hình quản lý, chữa trị người bán dâm năm 2009
01/07/2008 Số đối tượng mại dâm được giáo dục, chữa trị chia theo tỉnh/thành phố từ năm 2000 đến năm 2007
30/06/2008 Số đối tượng mại dâm có hồ sơ quản lý chia theo tỉnh/thành phố từ năm 2000 đến năm 2007
678/BC-LĐTBXH 19/06/2008 Tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm (2003-2008)
Top