Hướng dẫn thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV từ quỹ BHYT (Chinhphu.vn) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo Thông tư số 22/2020 của Bộ Y tế.
Thay đổi, bổ sung thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm Thủ tướng Chính phủ quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.
Tích cực xây dựng dự thảo Luật phòng, chống ma túy sửa đổi Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) về công tác phòng, chống tội phạm năm 2021, Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm...
Xây dựng, triển khai quy trình chuẩn về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Đó là một trong những giải pháp được đặt ra tại Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 mới Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thay đổi thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.