Mở rộng các mô hình can thiệp PrEP trong nhóm MSM (Chinhphu.vn) - Tỷ lệ nhiễm HIV đang có dấu hiệu ngày càng tăng mạnh trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM ). Để ứng phó với tình hình trên, ngành Y tế đã triển khai các mô hình can thiệp nhằm giảm tình trạng lây nhiễm...
Hơn 15 nghìn người được tiếp cận, cung cấp dịch vụ dự phòng HIV (Chinhphu.vn) - Tính đến 31/3/2021, Dự án phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Dự án VUSTA) đã tiếp cận và cung cấp dịch vụ dự phòng HIV cho 15.204 người, chuyển gửi xét nghiệm 5,805 người (38,2%), phát hiện 295 người...
Thanh Hóa: Gần 54 nghìn người được xét nghiệm HIV nhờ dự án (Chinhphu.vn) – Đẩy mạnh công tác truyền thông, can thiệp dự phòng và tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện, đã có gần 54 nghìn người được xét nghiệm HIV trong năm 2020 nhờ dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.
Hơn 63.600 người được cung cấp dịch vụ dự phòng HIV (Chinhphu.vn) - Mặc dù phải đương đầu với đại dịch COVID-19, trong năm 2020 dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS (Dự án VUSTA) vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Nhờ dự án, hơn 63.600 khách hàng đã được cung cấp dịch vụ dự phòng HIV,...
Xác định đối tượng phù hợp để Chương trình PrEP hiệu quả tối đa Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), chương trình đã mang lại những hiệu quả rất tích cực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, giúp cho những người nguy cơ cao lây nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục...