Lạng Sơn: Đầu tư hơn 90 tỷ đồng cho công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 (Chinhphu.vn) – Để hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, tổng nhu cầu kinh phí ước tính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 là hơn 90,5 tỷ đồng. Dự kiến nguồn kinh phí có thể huy động được là 75 tỷ...
Điện Biên: Sẽ có hơn 300 bệnh nhân được cấp phát Methadone về nhà (Chinhphu.vn) - Từ nay đến hết năm 2021, tỉnh Điện Biên sẽ có hơn 300 bệnh nhân được cấp phát thuốc về nhà. Các bệnh nhân này được lựa chọn từ 9 cơ sở điều trị, cấp phát thuốc thuộc TP. Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng, huyện Điện Biên.
Những người sống trong nỗi xấu hổ ‘bí mật’ (Chinhphu.vn) – Tại Eswatini, quốc gia ở miền nam châu Phi, nhiều người nhiễm HIV do lo ngại bị phân biệt đối xử, kỳ thị đã sống một cuốc sống bí mật và kết thúc cuộc đời trong nỗi xấu hổ.
Thanh Hóa: Triển khai toàn diện các dịch vụ dự phòng phòng, chống HIV/AIDS (Chinhphu.vn) - Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong triển khai toàn diện các dịch vụ từ dự phòng, chẩn đoán và chăm sóc, điều trị, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Hòa Bình: Ưu tiên phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số (Chinhphu.vn) – Trong năm 2021, địa phương đặc biệt chú trọng đến phụ nữ, trẻ em, các nhóm đối tượng dễ bị lây nhiễm HIV, đồng bào dân tộc ít người và người dân sống ở vùng sâu, xa.