Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV theo Luật Phòng, chống HIV/AIDS sửa đổi (Chinhphu.vn) - Việt Nam là một trong các quốc gia trên thế giới có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao. Điều này đặt ra thách thức cho Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ những đối tượng đặc biệt này, họ là nhóm đối tượng dễ bị mọi...
Tại sao 'heroin mới' kratom gây quan ngại? Đến nay, kratom - 'heroin hợp pháp' tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới - vẫn gây ra nhiều tranh cãi xoay quanh sự cần thiết phải điều chỉnh việc sử dụng thảo dược này.
Sẽ quy định rõ, cụ thể để quản lý người sử dụng trái phép ma túy (Chinhphu.vn) - Nếu thực hiện hiệu quả việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy ngay từ lần đầu phát hiện sẽ có tác động giảm số người nghiện ma túy. Một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định của Chính phủ...
Chính sách phòng, chống ma túy ở Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam Không chỉ ban hành nhiều chính sách quản lý toàn diện cho công tác phòng, chống ma túy, Trung Quốc đã sử dụng “big data” để đánh giá, phân tích, tấn công, truy quét vấn nạn mua bán ma túy trên mạng xã hội; áp dụng kỹ thuật giám sát...
Những bất cập trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đã được Chính phủ rà soát, đánh giá và trình Quốc hội Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm...