Đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ trẻ em khỏi nạn bóc lột tình dục Ngày 4/8, toàn bộ 187 quốc gia thành viên Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chính thức phê chuẩn Công ước Lao động trẻ em nhằm đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ trẻ em khỏi nạn bóc lột tình dục, lao động cưỡng bức và xung đột vũ trang.
Xuất hiện gần 500 chất hướng thần mới Theo Văn phòng phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tại khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương, số lượng các loại chất hướng thần mới (NPS), bao gồm cả thuốc phiện dạng tổng hợp, được báo cáo từ khu vực Đông Á và Đông...
Đông Nam Á: Lợi nhuận methamphetamine lên tới 61,4 tỷ USD Lợi nhuận hàng năm của hoạt động sản xuất và mua bán ma tuý bất hợp pháp ở khu vực Đông Nam Á ước tính lên đến 71 tỷ USD trong đó methamphetamine chiếm tỷ lệ cao nhất. Tính riêng lợi nhuận mua bán và sản xuất methamphetamine đã lên...
Sử dụng ma túy tăng nhanh hơn ở các nước đang phát triển Theo Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), sử dụng ma túy toàn cầu đang gia tăng, trong khi COVID-19 đã tác động sâu rộng đến thị trường ma túy toàn cầu.
UNDOC: Tội phạm buôn bán ma túy đang trở nên nguy hiểm nhất Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNDOC) ngày 18/7 công bố báo cáo cho biết các thế lực tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng lớn mạnh tại khu vực Đông Nam Á, thu lợi hàng tỷ USD mỗi năm thông qua...