Thanh Hóa: Gần 54 nghìn người được xét nghiệm HIV nhờ dự án (Chinhphu.vn) – Đẩy mạnh công tác truyền thông, can thiệp dự phòng và tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện, đã có gần 54 nghìn người được xét nghiệm HIV trong năm 2020 nhờ dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.
Lào Cai: Nhiều hộ gia đình người sau cai nghiện được vay vốn Tại Lào Cai, gần 50 hộ gia đình có người sau cai nghiện hoặc đang điều trị nghiện bằng Methadone đã được vay vốn theo quyết định 90 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhiều mô hình thí điểm điều trị nghiện đạt kết quả khả quan Giai đoạn 2016-2020, việc triển khai các mô hình thí điểm điều trị nghiện đã mang lại nhiều kết quả khả quan.
Quảng Ninh: Giúp người bán dâm hòa nhập cộng đồng một cách bền vững Thông qua hoạt động các mô hình, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh có thể nắm được tình hình tệ nạn mại dâm, người bán dâm trên địa bàn. Qua đó kết hợp các biện pháp can thiệp giảm hại, hỗ trợ sinh kế giúp người bán dâm...
Hơn 63.600 người được cung cấp dịch vụ dự phòng HIV (Chinhphu.vn) - Mặc dù phải đương đầu với đại dịch COVID-19, trong năm 2020 dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS (Dự án VUSTA) vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Nhờ dự án, hơn 63.600 khách hàng đã được cung cấp dịch vụ dự phòng HIV,...