Nghệ An: Tăng cường các biện pháp phòng, chống mại dâm Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2020 chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, xử lý triệt để các tụ điểm phức tạp về mại dâm...
Phú Thọ: Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng Năm 2020, tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng một mô hình cung cấp dịch vụ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng.
Đồng Nai: Đấu tranh tội phạm liên quan đến mại dâm Theo Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn của UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2020, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm, giải quyết triệt để tụ điểm phức tạp về...
Sơn La: Duy trì gần 200 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm Duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2020 và các năm tiếp theo.
Phú Yên: Hơn 100 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm Trong năm 2019, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm, phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (PCMD, PCMBN) và đạt được mốt số...