Phòng tránh nguy cơ hoạt động mại dâm tại các cơ sở ‘nhạy cảm’ Trong năm 2018, Nam Định chú trọng thực hiện Dự án thí điểm xây dựng mô hình: “Bảo đảm quyền của người lao động nữ làm công trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, trên địa bàn có tệ nạn mại dâm” tại thị trấn Quất Lâm...
Hải Phòng: Thử nghiệm 3 mô hình giảm hại trong phòng, chống mại dâm Năm 2018, theo kế hoạch, thành phố Hải Phòng đưa ra mục tiêu phấn đấu như: 100% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm bằng nhiều hình thức và được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống mại...
Thanh Hóa: Duy trì 590 xã, phường không có mại dâm Đó là một trong những mục tiêu mà Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2018 của UBND Thanh Hóa đặt ra.
Sơn La: Duy trì gần 200 xã, phường không có tệ nạn mại dâm UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch về phòng, chống mại dâm năm 2018, trong đó có việc duy trì các xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm.
Đắk Nông: Kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống mại dâm Đó là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh Đắk Nông (Đội kiểm tra liên ngành 178) xác định trong Kế hoạch số 85 ngày 5/3/2018 và được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Cao Huy phê duyệt.